бухгалтер державного сектору - Киев, Киев - резюме 3174


Мария

Дата: 14.01.2019

Город: Киев, Киев

Сфера деятельности: Государственная служба

Тип занятости: Постоянная

Опыт работы (лет): 28

Образование: Высшее

Текст резюме:

Мета – отримання посади в державному секторі (бухгалтерський облік)
Заступник головного бухгалтера
Бухгалтер бюджетної установи
Головний спеціаліст державна служба (6 ранг)
Дипломи та сертифікати
Київська державна академія водного транспорту імені Петра Коношевича – Сагайдачного 2002-2005 роках, спеціальність - економіка і підприємництво, кваліфікація - бакалавр з економіки і підприємництва;
Київська державна академія водного транспорту імені Петра Коношевича – Сагайдачного 2009-2010 роках, спеціальність - облік і аудит, кваліфікація - спеціаліст з обліку і аудиту;
Одеський фінансовий технікум 1990-1993 роках, спеціальність – фінанси, кваліфікація - бухгалтер –фінансист;
Центр тендерних процедур 07.12. -10.12.2004; навчання - Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні
Центр тендерних процедур 04.07. -07.07.2006; навчання - Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні
ПРОФЕСІЙНІ НАВИКИ
• Складання фінансової звітності за НСБУ в державному секторі
• Практичне застосування законодавчу та нормативну базу, яка регламентує ведення бухгалтерського обліку , складання фінансової, бюджетної, податкової, статистичної звітності
• Практичні навички оформлення та складання первинних облікових документів і регістрів бухгалтерського обліку.
• Практичні навички виконання державного, місцевого бюджету , згідно із затвердженими кошторисами.
• Практичні навички відображення бухгалтерських проводок та підвий ний записі відповідно план рахунків в державному секторі
• Практичні навички документування з оплати праці, облік необоротних активів, облік запасів, облік власного капіталу ( фонд МШП, фонд необоротних активів), облік фінансово-розрахункових операцій ( касових, грошових, безготівкових розрахунків, розрахунків з покупцями та замовниками, опрацювання та укладання договорів).
• Практичні навички складання бюджетного запиту
• Практичні навички облік касових та фактичних видатків.
• Практичні навички складання кошторису загального та спеціального фонду
• Практичні навички складання паспортів бюджетних програм та звітів Ії виконання
• Практичні навички проведення інвентаризації , перевірка та оформлення результатів інвентаризації , відповідно до нормативних актів КМУ.
• Практичні навички взаємодії з ДКСУ та контролюючіми органами.
• Практичні навички роботи з бухгалтерськими програмами: Іс-ПРО,Парус-Бухгалтерія; Парус- заробітна плата, Парус-Консолідація, 1С Бухгалтерія 8.2, Медок, Мережа, Клиент –Банк казначейство, тощо.
• Практичні навички підготовки та розміщення інформації на веб – порталі використання публічних коштів, відповідно до вимог чинного законодавства в частині укладених договорів про закупівлю товарів, виконання робіт та надання послуг,а також робота в порталі Е-DATA.

ДОСВІД РОБОТИ
загальний стаж – 22 років, в.т.ч державний стаж роботи 6 років, ранг 6 (шостий )
Дата роботи Посада Установа
03.04.2018 31.05.2018 ( з угодою сторін) Головний спеціаліст – головний бухгалтер
( державна служба) Управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київська обласна державна адміністрація м.Київ
13.09.2016 17.07.2017
( за власним бажанням) Головний спеціаліст – головний бухгалтер
( державна служба) Управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами КОДА .м.Київ
01.04.2015 12.09.2016
( за переведенням) Завідувач сектору –головний бухгалтер
( державна служба) Державна екологічна інспекція у Київської області
м.Київ
Функціональні обов’язки - організовувала роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечення виконання завдань;
- погоджувала проекти договорів, у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечувала дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;
- погоджувала кандидатуру працівників , яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов’язаних з відпуском (втрачання) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей та іншого майна;
- подавала начальнику пропозиції щодо;
визначення облікової політики, зміні обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності установи і технології оброблення облікових донних, у.т.ч. системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітність та контроль за господарськими операціями;
- Відображення у бухгалтерському обліку всіх господарських операції
- ведення аналітичного обліку касових, фактичних та капітальних видатків, результатів виконання кошторису за загальним і спеціальним фондом та інших розрахунків з бюджетом;
- ведення книгу «Журнал-головна».
- проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти, повноти заповнення та достовірності документів, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань, забезпечує повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування.
- готувала в межах компетенції інформації відповідно до Законів України “Про відкритість використання публічних коштів” та “Про доступ до публічної інформації.”;
- складання кошториси та плани асигнувань державного, обласного, міського бюджету разом з детальними розрахунками на відповідний рік
- Здійснювання: ведення меморіального ордеру №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах казначейської служби (банках)»; складає і здає бюджетну та фінансову звітність за квартал, рік; звіти до ГУ ДФС: Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій, повідомлення про прийняття працівника на роботу.
- Складання необхідні розрахунки до проекту бюджету, , бюджетного запита,
- Формування разом з відповідальними виконавцями паспорти бюджетних програм на поточний рік та інформацію про виконання паспортів бюджетних програм за попередній рік;
- Нарахування заробітної плати працівникам , готувала довідки про заробітну платку працівникам для нарахування субсидій, кредиту та інше, здійснювала нарахування заробітної плати у відповідності до поданих табелів використання робочого часу, наказів та лікарняних листків, ведення аналітичного обліку по нарахуваннях та відрахуваннях податків по всіх фондах, достовірного складання та своєчасної подачі звітності; нарахування всіх допомог працівникам, які мають статус постраждалих від аварії на ЧАЕС, представлення розрахунків по них, та своєчасної здачі звітності до органів казначейства про надходження та використання коштів Фонду Чорнобиля;
- Ведення та складання меморіального ордеру №5, розрахунково – платіжні відомості по заробітній платі, ведення меморіальних ордерів №6,8,9,10,13,16,17.
- Здійснювала ведення первинну обробку авансових звітів по витрачанню коштів на службові відрядження та придбання канцтоварів по всіх КЕКВ, ведення аналітичного обліку по підзвітних особах та складання М/О №8 «Накопичувальної відомості за розрахунками з підзвітними особами»;
- складання і подача звіту по ф.7 –д , звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів;
- звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням;
- звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів, заяви – розрахунки до ФСС з ТВП;
- звіти до ГУ ДФС податковий звіт про використання коштів неприбуткових установа організацій, звіт по ф.1 –ДФ , повідомлення про прийняття працівника на роботу;
- державну статистичну звітність по ф.1 ПВ (місячна, квартальна).
- ведення прибутково- видаткової книги з обліку бланків суворої звітності (форма 3С-2), журналу видачі подорожніх листів, журналу реєстрації договорів.
- Ведення книги обліку довіреностей, виписує довіреності.
- Оформлення актів інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами.
- ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку розрахунків із підзвітними особами, розрахунків з постачальниками за товари, роботи і послуги;
- організація роботи інвентаризаційної комісії та комісії із списання матеріальних цінностей, прийняття та передачі їх з балансу на баланс та відчуження шляхом продажу;
- аналіз та використання у роботі постанов, розпоряджень, наказів вищих органів, методичних, нормативних та інших матеріалів фінансових і контрольно-ревізійних органів про організацію бухгалтерського обліку і складання звітності, форм і методів бухгалтерського обліку;
- ведення банківських операцій та оформлення платіжних доручень а також їх відпрацювання в обліку, одержання банківських виписок
- забезпечувала захист інформації та захист персональних даних працівників
- застосовувала електронний цифровий підпис (ЕЦП), ведення обліку, зберігання та знищення їх особистих ключів, а також надання акредитованому центру сертифікації ключів інформації, необхідної для формування, скасування, блокування або поновлення посилених сертифікатів відкритих ключів підписантів.
- Забезпечувала дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів стосовно проведення господарських операцій та інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу

16.09.2009 24.02.2014 Заступник головного бухгалтера; ДП «Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві » м.Київ; у зв’язку з реорганізацією
11.03.2008 15.09.2009 Головний спеціаліст відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності; Апеляційний суд м. Києва. ( держслужба); за згодою сторін
10.10.2005 25.10.2007 Головний бухгалтер; ТОВ НВТ «Київкомунекологія» м.Київ, зі згодою сторін
02.08.2004 09.09.2005 Заступник начальника – головний бухгалтер відділу капітального будівництва Подільської районної державної адміністрації м. Київ ( держслужба); за власним бажанням
03.04.2001 20.06.2003 Провідний, головний спеціаліст в.о.головного бухгалтера; Департамент морського і річкового транспорту м. Київ ( держслужба); за власним бажання
01.08.1991 21.08.2000 Бухгалтер по з-ти Готель «Спорт» м.Київ

Додаткові відомості - ПК – досвідчений користувач Программа 1С Бухгалтерия 8.2; Мережа – казначейство; Іс - ПРО; Парус - Підприємство; Парус –Консолідація; Парус – Бухгалтерія; Парус –Заробітна плата; казначейська програма «Банк-Кліент» ; - Бест-звіт; - Ліга-закон; Медок; зарплатний проект Приват –банк, Укрсімбанк.
Контактные данные:

Чтобы просмотреть контактные данные резюме, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.Похожие резюме