Директор Департаменту надання адміністративних послуг - Киев - вакансия 824462

Нова державна служба України

Дата: 15.10.2020

Город: Киев

Сфера деятельности: Топ-менеджмент, руководители

Зарплата: 15900 грн / месяц

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
Освіта: вища
Досвід роботи на посадах державної служби категорій „Б" чи „В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності - не менше двох років
Вільне володіння державною мовою
 
 
Посадові обов'язки
Директор Департаменту надання адміністративних послуг:
здійснює загальне керівництво за діяльністю Департаменту;
визначає політику та стратегію діяльності Департаменту;
забезпечує у межах компетенції розроблення, опрацювання в установленому порядку проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності Департаменту, Морської адміністрації;
вносить пропозиції керівництву Морської адміністрації щодо призначення та звільнення з посад, переведення державних службовців та працівників Департаменту, заохочення та притягнення до відповідальності в установленому порядку, підвищення рангів;
організовує в Департаменті роботу з документами у відповідності до вимог законодавства та здійснює контроль за додержанням термінів їх виконання;
забезпечує дотримання вимог законодавства під час роботи із службовою інформацією, з документами з грифом «Для службового користування» і «Таємно», у тому числі під час здійснення заходів із мобілізаційної підготовки;
розподіляє обов'язки між керівниками структурних підрозділів Департаменту та визначає ступінь їх відповідальності;
представляє Департамент у відносинах з іншими структурними підрозділами Морської адміністрації;
представляє інтереси Морської адміністрації у відносинах з іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до компетенції Департаменту;
бере участь у нарадах, семінарах, конференціях та інших заходах, що належать до компетенції Департаменту на території України та за її межами;
вносить керівництву Морської адміністрації пропозиції щодо структури Департаменту;
виконує інші функції відповідно до доручень керівництва Морської адміністрації;
приймає участь в межах компетенції в реалізації державної політики у сфері морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості);
забезпечує узагальнення практики застосування законодавства з питань надання адміністративних послуг у сфері морського, річкового транспорту та інформатизації, підготовка та внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення актів законодавства;
організовує та реалізує заходи та завдань, які покладені на Морську адміністрацію в частині надання адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту;
забезпечує в межах компетенції виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, діяльність яких пов'язана з морським та річковим транспортом, торговельним мореплавством, судноплавством на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічним забезпеченням мореплавства (крім суден флоту рибної промисловості);
організовує здійснення видачі Морською адміністрацією ліцензій, дозволів, витягів та виписок з реєстрів, свідоцтв, довідок, копій, дублікатів документів та вчинення інших дій, передбачених законодавством та положенням про Морську адміністрацію, у результаті яких суб'єкту звернення, а також об'єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт;
здійснює в межах компетенції заходи щодо контролю за дотриманням вимог законодавства стосовно надання адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту;
організовує та реалізує програми, заходів і завдань з впровадження інформатизації в Морській адміністрації, ведення баз даних, реєстрів з питань надання адміністративних послуг та забезпечення їх взаємодії з інформаційно-телекомунікаційними системами;
спрямовує та координує діяльності капітанів порту, служб капітанів порту територіальних органів Морської адміністрації, на які покладено виконання функцій та завдань з питань надання адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту
 
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства
 
 
Умови оплати праці
посадовий оклад - 15900 грн.;
надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
надбавка за вислугу років - 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;
інші надбавки та доплати (відповідно до статті 50, 52 Закону України «Про державну службу») - у разі встановлення.
 
 
Термін подачі заявок: 2020-10-21
 
Контактные данные:

Чтобы просмотреть контактные данные вакансии, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.
Хотите предложить свои услуги на международном рынке? Регистрируйтесь и размещайте сервисы на MicroTasks.io! (English only)