Директор Департаменту правового забезпечення - Киев - вакансия 946146

Нова державна служба України

Дата: 01.05.2021

Город: Киев

Сфера деятельности: Юриспруденция

Зарплата: 15900 грн / месяц

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
Освіта: Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра, спеціальність «Право».
Досвід роботи: Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
Володіння державною мовою: Вільне володіння державною мовою.
 
 
Посадові обов'язки
Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Морською адміністрацією, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів Морської адміністрації в судах.
Участь в організації договірної роботи Морської адміністрації.
Внесення в установленому порядку пропозицій щодо формування державної політики у сфері морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості).
Розробка та участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Морської адміністрації.
Проведення юридичної експертизи проєктів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами органу Морської адміністрації, погодження (візування) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.
Разом із заінтересованими структурними підрозділами Морської адміністрації здійснювати узагальнення практики застосування законодавства у сфері морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості), підготовка пропозицій щодо його вдосконалення, подання їх на розгляд Голові Морської адміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти.
Здійснення аналізу проєктів актів законодавства щодо відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини, та щодо відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС).
Здійснення методичного керівництва нормотворчою діяльністю Морської адміністрації, подання пропозиції щодо її поліпшення та усунення наявних недоліків.
Участь у роботі робочих груп, комісій тощо, у тому числі міжвідомчого характеру, за дорученням керівництва Морської адміністрації.
Здійснення в межах компетенції заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості).
Організація роботи, пов’язаної з укладенням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Морської адміністрації, а також погодження (візування) проєктів договорів за наявності погодження (віз) керівників заінтересованих структурних підрозділів.
Сприяння правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог – подання керівникові органу виконавчої влади письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень.
Виконання інших функцій відповідно до доручень Голови Морської адміністрації або особи, що виконує його обов’язки в установленому порядку та в межах компетенції Департаменту.
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
Безстроково.
Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.
 
Умови оплати праці
Посадовий оклад – 15 900 грн.;
Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).
 
Термін подачі заявок: 2021-05-07
Контактные данные:

Чтобы просмотреть контактные данные вакансии, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.
Ищешь работу на дому? Подписывайся на Телеграм канал Работа Дома!