Фахівець з охорони здоров’я - Северодонецк, Луганская область - вакансия 716361

Дата: 07.08.2019

Город: Северодонецк, Луганская область

Сфера деятельности: Другое

Текст вакансии:

Організація «Лікарі світу» (MdM) працює в Україні з серпня 2015 року. Наразі MdM веде гуманітарну діяльність на сході країни (підконтрольні та непідконтрольні частини Луганської області, підконтрольна територія Донецької області). Програма організації заснована на двох компонентах:
- пряме надання послуг мобільними бригадами (первинна медична допомога, психологічна допомога та психосоціальна підтримка, допомога в сфері сексуального та репродуктивного здоров'я, а також підтримка жертв гендерно-обумовленого насилля);
- зміцнення місцевої системи охорони здоров'я (насамперед в сфері первинної медичної допомоги, сексуального та репродуктивного здоров'я, психологічної допомоги та психосоціальної підтримки та протидії гендерно-обумовленому насиллю) шляхом підвищення кваліфікації персоналу, заходів з підвищення обізнаності та цільового постачання медичного обладнання та витратних матеріалів до закладів охорони здоров'я.
 
СТИСЛИЙ ОПИС ПОСАДОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ:
 
Фахівець з охорони здоров'я працює над розробкою, плануванням, реалізацією та моніторингом діяльності MdM у сфері підвищення кваліфікації медичних працівників державної системи охорони здоров'я на територіях, що контролюються урядом України;
відповідає за планування поставок обладнання та витратних матеріалів до різних медичних закладів, перевірку та опрацювання запитів на обладнання та витратні матеріали, та складання підсумкових звітів; ефективне виконання всіх логістичних та адміністративних вимог щодо поставок обладнання та витратних матеріалів до медичних закладів; відповідає за збір даних, їх аналіз та відповідне звітування, а також бере участь у координації діяльності з партнерами (Неурядові організації та державні установи).
 
Основним місцем роботи є м.Сєвєродонецьк. Робота передбачає поїздки до населенних пунктів в районах Луганської області, в яких працює MdM.
 
ПІДПОРЯДКУВАННЯ:
 
Фахівець з охорони здоров'я напряму підпорядковується Менеджеру з охорони здоров'я та тісно співпрацює з Фахівцем з психічного здоров'я у підготовці навчальних матеріалів, а також з Медичним координатором та Координатором з психічного здоров'я.
 
ФУНКЦІЇ:
 
Оцінка потреб:
- Проводить оцінку потреб у обладнанні та медичних засобах для підготовки відповідних поставок, а також бере участь у пріоритизації медичних установ для планування поставок
- Проводить оцінку потреб у підвищенні кваліфікації в сфері сексуального та репродуктивного здоров'я, пропонує програми та стратегії їх виконання
- Бере участь у оцінці потреб, зборі даних та польових дослідженнях, організованих MdM з метою зміцнення державної системи охорони здоров'я
Реалізація програм:
- Спільно з Менеджером з охорони здоров'я забезпечує реалізацію програм MdM (програми з підвищення кваліфікації та постачання обладнання та медичних засобів) з метою зміцнення державної системи охорони здоров'я на підконтрольних територіях у відповідності до міжнародних стандартів якості, настанов та планів MdM
- Спільно із фахівцем з моніторингу та оцінки підтримує діяльність MdM шляхом застосування систем моніторингу та оцінки процесів збору даних.
- Спільно з командою психологів готує семінари та тренінги, пов'язані із сексуальним та репродуктивним здоров'я, та наглядає за їх проведенням та оцінкою.
- Організовує і проводить координаційні зустрічі між різними учасниками діяльності у сфері сексуального та репродуктивного здоров'я; проводить обговорення в фокус-групах для забезпечення оцінки впливу діяльності в Луганській області.
- Складає проміжні та підсумкові звіти про проведені програми з підвищення кваліфікації та досягнуті результати.
- Спільно із Менеджером з охорони здоров'я аналізує дані, пов'язані з програмами з підвищення кваліфікації та вносить корективи у випадку необхідності
- Контактує з державними органами для погодження планів реалізації програм, настанов та інших медичних матеріалів
Звітування:
- Звітує Менеджеру з охорони здоров'я про діяльність, аналізує ситуацію та надає пропозиції щодо покращення діяльності MdM з метою зміцнення державної системи охорони здоров'я.
- Проводить збір оціночної інформації (свідчення та історії), яка може відображати вплив діяльності MdM.
- Розробляє та впроваджує системи зворотного зв'язку із учасниками програм з підвищення кваліфікації
Інше:
- За настановою Менеджера з охорони здоров'я бере участь у зустрічах та семінарах з представниками місцевих/міжнародних організацій та органів державної влади
- Забезпечує як найвищу якість послуг, що надаються бенефіціарам
- Дотримується принципів та цінностей MdM.
- Забезпечує повну конфіденційність інформації, пов'язаної з роботою
- Виконує додаткові завдання за настановою Менеджера з охорони здоров'я.
 
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ:
 
- Медична освіта: Лікар (диплом гінеколога є перевагою), акушер(ка), медсестра.
- Суттєвий досвід роботи в неурядових організаціях
- Знання проблем державної системи охорони здоров'я
- Належне знання послуг в сфері сексуального та репродуктивного здоров'я, які надаються в державних медичних закладах
- Знання національних та міжнародних настанов та стандартів, зокрема, у сфері сексуального та репродуктивного здоров'я
- Досвід управління проектами
 
ВОЛОДІННЯ МОВАМИ:
 
- Вільне володіння українською та російською мовами
- Володіння англійською мовою на високому рівні (письмово та усно)
 
ПРОФЕСІЙНІ ТА ОСОБИСТІ ЯКОСТІ:
 
- Активність, вміння передбачати наслідки, адаптивність, ініціативність,
- Організаційні навики
- Добре розвинуті навики спілкування в усній та письмовій формі
- Вміння працювати в команді
- Розуміння ґендерних питань
 
ІНФОРМАЦІЯ:
 
Прийняття на роботу: Якомога скоріше
Контракт із фіксованим строком роботи
Відповідно до штатного розпису організації «Лікарі світу»
Щоб подати заявку:
Надіслати резюме + мотиваційний лист
Кожну заявку, яка не отримала відповіді протягом 15 днів, слід вважати відхиленою.

Контактные данные:

Эта вакансия перенесена в архив и доступна только в информационных целях

Похожие вакансии