Гол. спеціаліст відділу виконання бюджету та бюдж.-фінансової звітності - Запорожье, Запорожская область - вакансия 1131653

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області

Дата: 05.08.2022

Город: Запорожье, Запорожская область

Сфера деятельности: Банки и инвестиции

Зарплата: 7000 грн / месяц

Текст вакансии:

Требования:
Условия работы:
Обязанности:
Опис вакансії
головного спеціаліста відділу виконання бюджету та бюджетно-фінансової звітності фінансово-економічного управління Головного управління
Пенсійного фонду України в Запорізькій області
(робоче місце за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 158-б).
Посадові обов’язки

- одержання від відділу з питань відрахувань з пенсій супровідних відомостей на зарахування пенсій, списків по відрахуванню з пенсії на користь юридичних та фізичних осіб, службових записок на збільшення чи зменшення фінансування виплат;

- проведення звірки з відділом з питань виплати пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян управління з питань виплати пенсій фактичних видатків на виплату пенсій;

- здійснення підготовки платіжних документів на фінансування виплати пенсії та грошової допомоги з використанням системи дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк»;

- здійснення в межах своїх повноважень контролю за цільовим використанням коштів Фонду та інших коштів, які проходять по системі дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк»;

- здійснення попереднього розгляду звернень громадян, листів від організацій, підприємств, установ з питань, які знаходяться у компетенції відділу, підготовка проетів відповідей на них;

- забезпечення проведення по системі дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» перерахування коштів, утриманих з пенсійних виплат за виконавчими документами, перерахування коштів ЗД ПАТ «Укрпошта» на поштові перекази, фінансування будинків-інтернатів та інших установ;

- забезпечення ведення роботи з документами відповідно до вимог Інструкції з діловодства. Разом з іншими структурними підрозділами Головного управління Фонду забезпечення виконання вимог законодавства про запобігання корупції;

- виконання інших доручень безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного підрозділу.

Умови оплати праці

- посадовий оклад — 5800,00 грн.;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами);

- надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість призначення на посаду
строково, до призначення на цю посаду переможця конкурсу, або до спливу 12 місяців після припинення чи скасування воєнного стану
Перелік документів, які необхідно надати для призначення на посаду державної служби в період дії воєнного стану, в тому числі спосіб подання, адреса та строк їх подання
1) заява про бажання зайняти посаду державної служби із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади;
2) заповнена особова картка державного службовця за формою, затвердженою наказом Національного агентства України з питань державної служби 19 травня 2020 року № 77−20;
3) документи та копії документів, що підтверджують наявність громадянства України, освіти та досвіду роботи.
Документи необхідно подати до 09 год. 00 хв. 08 серпня 2022 року управлінню по роботі з персоналом Головного управління особисто за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, б. 158-б, 6 поверх.
Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань призначення на посаду
Ящуренко Ганна Євгенівна (061) 213 23 61,
[откликнуться]
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
2.
Досвід роботи
не вимагається
3.
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою
4.
Володіння іноземною мовою
не обов’язково
Інші вимоги до професійної компетентності (зазначаються за потреби)
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Якісне виконання поставлених завдань

- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення.

2.
Самоорганізація та самостійність
в роботі

- уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;

- здатність до самомотивації (самоуправління);

- вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності.

3.
Цифрова грамотність

- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків;

- вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

- здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.

4.
Командна робота та взаємодія

- розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);

- орієнтація на командний результат;

- готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

- відкритість в обміні інформацією.

5.
Уважність до деталей

- здатність помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;

- здатність враховувати деталі при прийнятті рішень.

Професійні знання
1.
Знання законодавства у сфері
Знання:
Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;
Закону України «Про захист персональних даних»;
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
наказу Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі»;
постанови правління Пенсійного фонду України від 31.08.2009 № 21−2 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України» в редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 09.12.2021 № 35−1;
Положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 22.12.2014 № 28−2 (зі змінами).
Контактные данные:

Чтобы просмотреть контактные данные вакансии, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.