Головний спеціаліст з правової роботи, запобігання та виявлення корупції апарату Березанської райо - Николаев, Николаевская область - вакансия 771610

Нова державна служба України

Дата: 27.03.2020

Город: Николаев, Николаевская область

Сфера деятельности: Юриспруденция

Зарплата: 8150 грн / месяц

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
Наявність вищої юридичної освіти ступеня магістра(спеціаліста)
 
Вільне володіння державною мовою
 
 
Посадові обов'язки
Розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації.
Перевіряє на відповідність законодавству і міжнародним договорам України проєктів розпоряджень та інших актів, що подаються на підпис голови райдержадміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.
Проводить юридичну експертизу проектів нормативно - правових актів, підготовлених структурними підрозділами райдержадміністрації, за результатами якої готує висновок за формою, що затверджується Мінюстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.
Переглядає разом із структурними підрозділами райдержадміністрації нормативно - правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством.
Інформує голову райдержадміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно - правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.
Вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо подання нормативно - правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мінюстом.
Разом із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голови райдержадміністрації для вирішення питання щодо підготовки проєктів нормативно - правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;
Розглядає проєкти нормативно - правових актів та інших документів , які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, та готує пропозиції до них.
Здійснює в межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
Організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також погоджує (візує) проєкти договорів за наявності погодження (віз) керівників заінтересованих структурних підрозділів;
Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням.
Проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності райдержадміністрації, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості.
Аналізує матеріали, що надійшли від провоохороних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отриманні за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують дотримання законності органами виконавчої влади, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків.
Подає пропозиції голові райдержадміністрації про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода(якщо це не віднесене до компетенції іншого структурного підрозділу).
Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові райдержадміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень.
Здійснює методичне керівництво правовою роботою в райдержадміністрації, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голові райдержадміністрації щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності органу, вживає заходи до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби, виконання актів Мінюсту та його територіальних органів.
Веде облік законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання.
Збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях та на офіційних сайтах центральних органів виконавчої влади.
Визначає разом із заінтересованими структурними підрозділами потребу в юридичних кадрах управлінь райдержадміністрації.
Організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації структурних підрозділів райдержадміністрації, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, а також за дорученням голови райдержадміністрації, заступника голови райдержадміністрації та керівника апарату райдержадміністрації розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України.
Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників райдержадміністрації.
Забезпечує в установленому порядку представлення інтересів райдержадміністрації в судах та інших органах.
Подає голові райдержадміністрації:
пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення діяльності райдержадміністрації;
висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат та правову оцінку фактів нестач, крадіжок, безгосподарність, псування майна;
Розглядає матеріали про відшкодування матеріальної шкоди за рахунок винних осіб, що готуються відповідними структурними підрозділами на основі економічно - правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності, інших документів фінансово - господарської діяльності установи, підприємства та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами.
Сприяє дотриманню законності у реалізації прав трудового колективу райдержадміністрації під час вирішення виробничих та соціальних питань.
Разом із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці на виробництві.
Проводить аналіз на відповідність чинному законодавству актів виконавчих органів селищної, сільських рад з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади.
Бере участь за дорученням голови райдержадміністрації у проведенні спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та її апарату перевірок здійснення виконавчими органами селищної, сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади.
Забезпечує реалізацію Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про безоплатну правову допомогу», захисту персональних даних, надає висновки щодо можливості задоволення інформаційних запитів.
Надає правову допомогу у процесі створення, освоєння та впровадження науково - технічних розроблень, новітніх технологій, а також у здійсненні заходів щодо поліпшення якості продукції, робіт, послуг.
Забезпечує підготовку проєктів контрактів та додаткових угод до контрактів із керівниками суб'єктів комунальної власності.
Веде роботу (секретар) дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ райдержадміністрації.
Веде статистичне спостереження за накладенням адміністративних стягнень на осіб, які вчинили адміністративні правопорушення.
Представляє інтереси райдержадміністрації у судових засіданнях.
Веде облік і контроль з надання державними службовцями райдержадміністрації щорічного подання державними службовцями апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації відомостей про доходи, зобов'язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім'ї (е-декларування)
 
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
Безстроково
 
Умови оплати праці
Надбавка за вислугу років
Надбавка за ранг державного службовця
Премії (у разі встановлення)
 
 
Термін подачі заявок: 2020-04-08
 
Контактные данные:

Чтобы просмотреть контактные данные вакансии, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.

Похожие вакансии