Головний спеціаліст державної служби - Киев - вакансия 771454

Дата: 26.03.2020

Город: Киев

Сфера деятельности: Юриспруденция

Зарплата: 8500 грн / месяц

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
Наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знать "Право"
без досвіду роботи
вільне володіння державною мовою
 
 
Вимоги до компетентності
впевнений користувач персональним комп'ютером з програмним забезпеченням Microsoft Word, Excel, Power Point, можливостями Інтернету, необхідне для якісного виконання покладених завдань, а також тверді навички користування офісною технікою (ксерокс, факс)
вміння працювати з інформацією; орієнтація на досягнення кінцевих результатів; вміння ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні); вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати; вміння працювати в команді; вміння ефективної координації з іншими; вміння надавати зворотний зв'язок
виваженість, здатність концентруватись на деталях, вимогливість, здібність до самонавчання та підвищення кваліфікації, розвитку та постійного оновлення особистих професійних знань;
толерантність, системність і самостійність в роботі, наполегливість, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток та готовність до всебічного правового захисту державних інтересів в особі Міністерства оборони України та Збройних Сил України;
дисциплінованість, порядність, емоційна стабільність, готовність до рішучих дій, розумна ініціативність в роботі, комунікабельність, повага до інших;
відповідальність до реалізації поставлених завдань, у тому числі з виконання заходів з охорони праці, протипожежного захисту, та щодо додержання вимог технічного захисту інформації.
 
 
Посадові обов'язки
участь, згідно доручення керівництва Міністерства оборони України (начальника Управління), в окремих заходах щодо: методичного забезпечення питань з виготовлення технічної та правовстановлюючої документації на нерухоме військове (державне) майно та землі оборони; інвентаризації нерухомого військового (державного) майна; проведенні моніторингу технічного стану об'єктів нерухомого військового (державного) майна (об'єктів незавершеного будівництва), їх обліку, стану збереження та охорони;
забезпечення заходів з моніторингу державних реєстрів, рішень органів державної влади та місцевого самоврядування, засобів масової інформації, у тому числі мережі Інтернет, проведення аналізу судових рішень з питань володіння, використання та розпорядження нерухомим військовим (державним) майном і землями, з метою виявлення у цій сфері ризиків (негативних факторів) та порушень, які суперечать інтересам оборонного відомства та можуть спричинити порушення (або порушують) майнові права Міністерства оборони України та Збройних Сил України;
участь в підготовці проектів законів і нормативно-правових актів, які стосуються повноважень Управління, опрацюванні нормативно-правових актів (надані щодо них пропозицій та зауважень), що надійшли із структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу, підпорядкованих їм органів військового управління, організацій, установ та підприємств, інших центральних органів виконавчої влади;
надання пропозицій щодо розроблення та подальшого удосконалення методичних рекомендацій у сфері володіння, використання та розпорядження нерухомим військовим (державним) майном і землями оборони, створення в Управлінні відповідних реєстрів, електронних баз даних та виготовлення необхідних картографічних матеріалів з цих питань;
участь, в межах компетенції відділу, в розгляді звернень громадян (фізичних і юридичних осіб), народних депутатів України, керівників центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які стосуються діяльності Управління;
забезпечення в межах компетенції функціонування у відділі системи управління охороною праці;
ведення електронного обліку контрольних заходів, які перебувають на виконанні у відділі, виконання моніторингу стану додержання його працівниками встановленого порядку роботи з документами та щодо своєчасного виконання ними доручених завдань, вказівок і доручень;
формування справ відділу, вжиття заходів щодо їх зберігання у адміністративному відділі та кадрів Управління, надання допомоги визначеній посадовій особі зазначеного підрозділу в їх підготовці до передачі в архівну установу Міністерства оборони України;
здійснення контролю за додержанням у службових приміщеннях відділу його працівниками та відвідувачами вимог пожежної безпеки;
здійснення представництва інтересів Міністерства оборони України в судах та інших юрисдикційних органах за напрямком діяльності Управління, на підставі відповідної довіреності.
 
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
Безстроково
 
Умови оплати праці
1) посадовий оклад- 8500 грн;
2) надбавка до посадового окладу за ранг згідно статті 52 Закону України "Про державну службу", постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів" (зі змінами);
3) надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;
4) інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України "Про державну службу".
 
 
Термін подачі заявок: 2020-04-01
 
Контактные данные:

Эта вакансия перенесена в архив и доступна только в информационных целях

Похожие вакансии