Головний спеціаліст - Одесса, Одесская область - вакансия 1037755

Нова державна служба України

Дата: 12.10.2021

Город: Одесса, Одесская область

Сфера деятельности: Другое

Зарплата: 5500 грн / месяц

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта: Вища освіта за ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра економічного спрямування
2. Досвід роботи: Не потребує.
3. Володіння державною мовою: Вільне володіння державною мовою.
 
Вимоги до компетентності
1. Аналітичні здібності
- здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;
- вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи
2. Відповідальність
- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати;
3. Якісне виконання поставлених завдань
- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення
4. Необхідні особистісні якості
- готовність працювати у команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності для досягнення спільних цілей;
- ініціативність щодо підвищення професійних компетентностей, самоосвіта та самовдосконалення;
- здатність дотримуватись правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості , підзвітності
 
Посадові обов'язки
1. Здійснює передачу проектним організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для розроблення проектно-кошторисної документації.
2. Приймає і перевіряє комплектність одержаної від проектних організацій проектно-кошторисної документації, забезпечує в установленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, її погодження і затвердження та передає цю документацію будівельним організаціям.
3. Вивчає та працює з нормативною та інформаційною базою.
4. Виконує контроль будівництва будинків і споруджень, перевіряє відповідність вартості та якості виконаних будівельно-монтажних робіт затверджених проектом і кошторисом, згідно будівельним нормам і правилам.
5. Здійснює моніторинг виконання будівельної готовності робіт і введення в експлуатацію виробничих потужностей у домовлений термін.

Головний спеціаліст відділу забезпечує виконання покладених на Відділ завдань, функцій, прав і несе персональну відповідальність за виконання службових обов’язків, своєчасне і якісне виконання документів та дотримання строків виконання доручень.
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
Безстрокове призначення на посаду.
Строк призначення особи, яка досягла 65- річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язково проведення конкурсу щороку.
 
Умови оплати праці
1) посадовий оклад – 5500 грн.,
2) надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;
3) надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” ( із змінами);
4) інші доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”.
 
Термін подачі заявок: 2021-10-17
Контактные данные:

Чтобы просмотреть контактные данные вакансии, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.
Ищете удаленную работу? Множество вакансий и возможность размещения резюме на сайте Работа Дома!