головний спеціаліст відділу нагляду і реєстрації сільськогосподарської техніки - Одесса, Одесская область - вакансия 928844

Нова державна служба України

Дата: 07.04.2021

Город: Одесса, Одесская область

Сфера деятельности: Производство, рабочие

Зарплата: 5500 грн / месяц

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
Освіта - вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра
Досвід роботи - не потребує
Володіння державною мовою - вільно
Володіння іноземною мовою - не потребує

 
Вимоги до компетентності
Аналітичні здібності:
- здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірність;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
- вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.
Якісне виконання поставлених завдань:
- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
-комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
-розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення.
Відповідальність:
- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

 
Посадові обов'язки
1. Забезпечує якісне та своєчасне виконання посадових обов’язків, завдань та доручень начальника відділу, або осіб, які виконують їх обов’язки.
2. Відповідно до завдань та функцій відділу нагляду і реєстрації сільськогосподарської техніки, в межах своїх повноважень, у сфері нагляду (контролю) у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу:
- проводить експертну оцінку сільськогосподарської техніки під час її відчуження на вторинному ринку;
- здійснює реєстрацію та облік тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, видачу номерних знаків та відповідних реєстраційних документів на них, ведення автоматизованого обліку зареєстрованих тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та систематизацію відомостей про їх власників з використанням Єдиного реєстру;
- проводить перевірку технічного стану і експлуатації машин, які підлягають перевірці на підтвердження відповідності вимогам законодавства;
- видає в установленому порядку висновки щодо технічного стану проданих або відремонтованих машин, які підлягають перевірці на підтвердження відповідності вимогам законодавства;
- проводить технічну експертизу та експертну оцінку технічних засобів, що стали непридатними внаслідок аварії чи стихійного лиха, та видає відповідні документи про доцільність їх подальшої експлуатації;
- перевіряє відповідність матеріально-технічної бази та методичного забезпечення навчальних закладів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів у встановленому законодавством порядку, надає висновки про відповідність матеріально-технічної бази, методичного забезпечення та оснащеності навчального процесу для розгляду відповідними органами питання про акредитацію та видачу їм ліцензій на право підготовки трактористів-машиністів самохідних машин, приймає теоретичні і практичні іспити для отримання права на керування машинами та видає за їх результатами посвідчення тракториста-машиніста;
- проводить державний нагляд за дотриманням правил технічного та сервісного обслуговування машин, реалізації повнокомплектних машин, номерних вузлів і агрегатів;
- проводить незалежну технічну експертизу для визначення причин виходу з ладу сільськогосподарських машин у процесі розгляду претензій покупців щодо якості зазначених машин і послуг у період гарантійних строків експлуатації відповідно до вимог Закону України “Про захист прав покупців сільськогосподарських машин”;
- забезпечує у встановленому порядку суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації в Держпродспоживслужбі, бланками біржових угод, актів приймання-передавання машин та номерними знаками “Транзит”, організовує державний контроль за дотриманням ними законодавства у зазначеній сфері;
- проводить технічну експертизу, аналіз та видачу висновків про якість проданих і відремонтованих машин, вузлів, агрегатів та їх складових частин у зв’язку з розглядом відповідної претензії власника (користувача), про якість пально-мастильних матеріалів, якими забезпечується агропромисловий комплекс, про залишковий моторесурс під час визначення реалізаційної вартості машини, вузла, агрегата;
- веде реєстр навчальних закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів, та здійснює державний контроль за додержанням ними вимог законодавства у зазначеній сфері.
3. Організовує та здійснює державний нагляд (контроль) в частині експлуатації та технічного стану машин за:
- дотриманням вимог законодавства акредитованими суб’єктами господарювання, які проводять перевірку технічного стану та ідентифікацію машин;
- виконанням законодавства у сфері захисту прав споживачів на придбану чи відремонтовану сільськогосподарську техніку і комплектувальні вузли та агрегати до неї;
- дотриманням правил технічного та сервісного обслуговування машин;
- технічним станом й експлуатацією машин, які підлягають перевірці на підтвердження відповідності вимогам законодавства.
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
Безстрокове призначення.
Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 
Умови оплати праці
Посадовий оклад – 5500,00 грн., інші виплати відповідно до ст. 52 Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».
 
Термін подачі заявок: 2021-04-14
Контактные данные:

Чтобы просмотреть контактные данные вакансии, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.
Ищешь работу на дому? Подписывайся на Телеграм канал Работа Дома!