Головний спеціаліст юридичного відділу апарату Полтавської облдержадміністрації - Полтава, Полтавская область - вакансия 789122

Нова державна служба України

Дата: 01.07.2020

Город: Полтава, Полтавская область

Сфера деятельности: Юриспруденция

Зарплата: 5500 грн / месяц

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
Освіта вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра
Досвід роботи не потребує
Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
Знання законодавства Конституції України; Законів України: „Про місцеві державні адміністрації?, „Про державну службу?, „Про запобігання корупції?, „Про місцеве самоврядування в Україні"
Нормативних документів, що стосуються державної служби та діяльності облдержадміністрації; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти що регулюють організацію та методику ведення правової роботи; порядок підготовки та внесення нормативно-правових актів; державну політику з напрямку діяльності правової служби; основи державного управління, порядок укладення та оформлення договорів і угод; інструкцію з діловодства; форми та методи роботи з засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову.
 
 
Посадові обов'язки
1) здійснює методично-правову роботу, перевіряє стан правової роботи в
райдержадміністраціях і структурних підрозділах апарату облдержадміністрації та подає пропозиції начальнику відділу щодо її поліпшення, усунення недоліків, вживає заходів до впровадження новітніх, форм і методів діяльності відділу, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів;
2) разом із заінтересованими структурними підрозділами облдержадміністрації узагальнює практику застосування законодавства у
відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення ;
3) забезпечує ведення діловодства у відділі ;
4) за дорученням керівника відділу здійснює правову експертизу проектів
розпоряджень голови облдержадміністрації ;
5) бере участь у підготовці документів правового характеру, договорів
(контрактів), угод, що укладаються облдержадміністрацією, аналізує їх зміст,
здійснює підготовку письмових висновків та зауважень до них на предмет
відповідності чинному законодавству;
6) проводить разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації роботу з перегляду нормативних актів з метою проведення їх
у відповідність до чинного законодавства, підготовки пропозицій щодо внесення
змін і доповнень або визнання такими, що втратили чинність;
7) бере участь у забезпеченні правильного застосування законодавства в
облдержадміністрації та її структурних підрозділах, райдержадміністраціях ;
8) за дорученням керівництва облдержадміністрації здійснює в
установленому порядку представлення інтересів облдержадміністрації в судах та
інших органах ;
9) організовує роботу, пов'язану з укладенням господарських договорів, бере участь у їх підготовці т а здійснення заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав та законних інтересів облдержадміністрації, забезпечення ведення журналу реєстрації проектів договорів з питань господарської діяльності, поданих на розгляд відділу;
10) бере участь у перевірках у межах своєї компетенції відповідно до
затвердженої програми та планів проведення заходу або за дорученням керівництва щодо виконання чинного законодавства в структурних підрозділах
облдержадміністрації, райдержадміністраціях; у розгляді матеріалів за наслідками
перевірок.
 
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб'єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства, але не більше двох місяців після відміни карантину.
 
Умови оплати праці
посадовий оклад згідно зі штатним розписом, інші виплати відповідно до Закону України „Про державну службу"
 
Термін подачі заявок: 2020-07-06
 
Контактные данные:

Чтобы просмотреть контактные данные вакансии, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.

Похожие вакансии