Керівник відділу організаційного розвитку Управління по роботі з персоналом - Киев - вакансия 824458

Нова державна служба України

Дата: 15.10.2020

Город: Киев

Сфера деятельности: Другое

Зарплата: 27400 грн / месяц

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
Освіта: Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.
Досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
Вільне володіння державною мовою

Ділові та особистісні якості:
Стратегічне управління:
- здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;
- рішучість та наполегливість у впровадженні змін;
- оцінка ефективності та коригування планів.
Управління організацією роботи:
- чітке бачення цілі;
- ефективне формування та управління процесами.
Концептуальне та інноваційне мислення:
- здатність формувати закінчені (оформлені) пропозиції;
- здатність формувати інноваційні ідеї та підходи;
Досягнення результатів:
- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Комунікація та взаємодія:
- відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат;
- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації;
- здатність сприймати та викладати думку, чітко висловлюватися (усно та письмово).
Стресостійкість:
- здатність до самоконтролю;
- здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики.
Доброчесність.
Абстрактне та вербальне мислення, аналітичні здібності

Професійні знання: Ґрунтовні знання законодавства України (Конституція України, Закон України «Про запобігання корупції», Закон України «Про державну службу»)

=================================

Питання, які РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ розкрити в мотиваційній частині заяви:
- якого типу лідери Вас надихають?
- чого б Ви хотіли навчитись на цій посаді?
- що Ви робите найкраще із зазначеного в оголошенні переліку обов’язків?

 
 
Посадові обов'язки
1. Керівництво та організація роботи Відділу:
- організація планування роботи Відділу та забезпечення виконання покладених на нього завдань і функцій. Несе персональну відповідальність за результати діяльності Відділу, сприяє створенню належних умов праці у ньому;
- забезпечення виконання працівниками Відділу актів Національного агентства, доручень Голови Національного агентства, керівника апарату Національного агентства та керівника Управління;
- координація та контроль діяльності працівників Відділу, забезпечення дотримання ними правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку та виконавської дисципліни;
- видання доручень, контроль за їх виконанням;
- організація ведення діловодства та зберігання архівних документів Відділу до передачі в архів Національного агентства;
- організація опрацювання інформації, документів, матеріалів, що містять або можуть містити інформацію з обмеженим доступом.
2. Участь у:
- вирішенні питань підвищення кваліфікації та навчання працівників Відділу;
- оцінюванні результатів службової діяльності працівників Відділу.
3. Звітування перед керівником Управління про виконання покладених на Відділ завдань і функцій.
4. Забезпечення виконання Інструкції з діловодства в Національному агентстві.
5. Підписання документів, конкретні види яких визначаються Інструкцією з діловодства в Національному агентстві.
6. Створення в порядку виконання службових обов’язків службових творів (презентацій, публікацій, текстів для відео- та аудіороликів (фонограм, відеограм) тощо), виключне майнове право на які належить Національному агентству.
7. Несе відповідальність за зберігання та використання в роботі печаток і штампів.
8. Керівник Відділу у разі визначення його уповноваженою особою Національного агентства, виконує обов’язки такої особи відповідно до законодавства.
9. Здійснення інших повноважень, передбачених законодавством, актами Національного агентства

 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства, але не довше граничного строку перебування на посаді, установленого законодавством
 
Умови оплати праці
Відповідно до Закону України «Про державну службу»
та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами):
- посадовий оклад у розмірі 27 400,00 грн на місяць;
- надбавка за ранг державного службовця;
- надбавка за вислугу років (за наявності від 1 року стажу державної служби);
- додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15;
- премія (у разі встановлення)

 
Термін подачі заявок: 2020-10-19
Контактные данные:

Чтобы просмотреть контактные данные вакансии, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.
Ищете удаленную работу? Множество вакансий и возможность размещения резюме на сайте Работа Дома!