Начальник управління майнових відносин та ресурсного забезпечення - Киев - вакансия 782351

Дата: 28.05.2020

Город: Киев

Сфера деятельности: Закупки, снабжение

Зарплата: 17290 грн / месяц

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче магістра (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «Б», здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра)
Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
Вільне володіння державною мовою
 
 
Посадові обов'язки
Організовує, координує та контролює роботу Управління щодо:
- ефективного використання і збереження об'єктів державної власності, що віднесені до сфери управління Секретаріату, ведення їх обліку;
- визначення умов договорів оренди приміщень для регіональних приймалень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
- підготовки пропозицій щодо формування кошторису, річного плану державних закупівель на товари, роботи та послуги;
- підготовки тендерної документації щодо закупівель товарів, робіт та послуг для забезпечення діяльності Секретаріату;
- розподілу матеріальних цінностей між структурними підрозділами Секретаріату;
- організації пропускного режиму в адмінбудівлі Секретаріату;
- проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей;
- забезпечення матеріально-технічними ресурсами структурних підрозділів Секретаріату;
- створення умов для належного забезпечення майна, цільового та ефективного використання матеріальних, інформаційних та трудових ресурсів;
- забезпечення транспортного обслуговування структурних підрозділів Секретаріату;
- роботу технічного та обслуговуючого персоналу.
Контролює:
- порядок використання службових автомобілів Секретаріату, належний стан і експлуатацію їх устаткування, дотримання норм витрат паливно-мастильних та інших витратних матеріалів;
- санітарно-гігієнічний стан, експлуатацію і проведення капітального та поточного ремонтів адмінбудівлі Секретаріату, систем водопостачання, опалення, освітлення;
- виконання оперативно-методичної роботи з пожежної безпеки;
- дотримання вимог законодавства при укладанні господарських договорів, погоджує умови проєктів господарських договорів.
Погоджує документи, листи та інші документи інформаційного характеру з питань, що належать до компетенції Управління.
Розподіляє обов'язки між працівниками Управління, забезпечує оперативне та якісне виконання ними завдань, визначених посадовими інструкціями.
Контролює дотримання службової і трудової дисципліни у межах своєї компетенції, надає працівникам Управління доручення, обов'язкові для виконання.
Забезпечує дотримання працівниками Управління Правил внутрішнього трудового та службового розпорядку, правил етичної поведінки, законодавства України з питань запобігання корупції.
Несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на Управління завдань та здійснення ним відповідних функцій.
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
строково на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 до дня визначення суб'єктом призначення або керівником державної служби переможця конкурсу
 
Умови оплати праці
посадовий оклад - 17290 грн на місяць;
інші складові оплати праці державного службовця відповідно до статті 50 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»
 
Термін подачі заявок: 2020-06-03
 
Контактные данные:

Эта вакансия перенесена в архив и доступна только в информационных целях

Похожие вакансии