Начальник управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації - Ровно, Ровненская область - вакансия 946132

Нова державна служба України

Дата: 01.05.2021

Город: Ровно, Ровненская область

Сфера деятельности: Образование и наука

Зарплата: 13100 грн / месяц

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
Освіта вища - освіта за освітнім ступенем не нижче магістра
Досвід роботи - досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою

 
 
Посадові обов'язки
- здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, розподіляє обов’язки між працівниками управління, очолює та контролює їх роботу;
- видає у межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання; керує розробкою проєктів програм, аналітичних матеріалів, планових показників, комплексів заходів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери освіти на території Рівненської області;
- забезпечує створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти;
- здійснює в межах повноважень контроль за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням закладами освіти незалежно від форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти;
- здійснює в установленому порядку контроль за діяльністю органів управління освітою районних державних адміністрацій, забезпечує координацію роботи органів управління освітою виконавчих комітетів рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад;
- забезпечує координацію діяльності закладів освіти та наукових установ, що належать до сфери управління Рівненської обласної державної адміністрації, організовує роботу з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення; здійснює в межах повноважень управління закладами та установами освіти, що є спільною власністю територіальних громад Рівненської області, та оперативне управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, розташованими на території Рівненської області;
- забезпечує моніторинг у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та трансферу технологій в регіоні;
- сприяє розвитку мережі закладів освіти в області, утворенню в межах своїх повноважень закладів освіти або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, утворенню освітніх округів тощо;
- сприяє в межах повноважень розвитку видів спорту, визнаних в Україні, забезпечує підготовку і проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів відповідно до законодавства, забезпечує організацію і проведення фізкультурно-спортивних, туристичних заходів серед учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечує пропаганду здорового способу життя;
- здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроково;
строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу

 
Умови оплати праці
посадовий оклад – 10550 гривень, надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України ’Про державну службу’;
надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року
№ 15 ’Питання оплати праці працівників державних органів’ (зі змінами)

 
Термін подачі заявок: 2021-05-07
Контактные данные:

Чтобы просмотреть контактные данные вакансии, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.
Ищешь работу на дому? Подписывайся на Телеграм канал Работа Дома!