Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення - Ивано-Франковск, Ивано-Франковская область - вакансия 968358

Нова державна служба України

Дата: 10.06.2021

Город: Ивано-Франковск, Ивано-Франковская область

Сфера деятельности: Закупки, снабжение

Зарплата: 7050 грн / месяц

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
Вища освіта, ступінь вищої освіти – магістр (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії ’Б’, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV ’Прикінцеві та перехідні положення’ Закону України ’Про вищу освіту’ така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).
Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В», або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
Вільне володіння державною мовою.

 
Вимоги до компетентності
Якісне виконання поставлених завдань:
1) вміння організовувати та планувати роботу;
2) вміння ефективно використовувати робочий час;
3) вміння працювати з масивами інформації в паперовій та електронній формі;
4) вміння працювати з документами.
Командна робота та взаємодія:
1) вміння ефективної комунікації;
2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
3) відкритість.
Сприйняття змін:
1) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;
2) виконання плану змін.
Особистісні компетенції:
1) відповідальність;
2) дисципліна і системність;
3) комунікабельність;
4) самоорганізація та орієнтація на розвиток;
5) вміння працювати в стресових ситуаціях.
Цифрова грамотність :
Вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;
вміння використовувати сервіси Інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;
вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;
вміння користуватися кваліфікованим електронним підписом;
вміння працювати на електронному майданчику для державних закупівель PROZORO;
здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.
 
Посадові обов'язки
Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення управління Івано-Франківської обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення:
1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;
2) подає на затвердження начальнику управління положення про відділ;
3) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування плану його роботи;
4) вживає заходи щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
5) звітує перед начальником управління про виконання покладених на відділ завдань;
6) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням начальника управління;
7) керує ділянкою роботи з питань матеріально-технічного забезпечення діяльності управління, а також з питань публічних закупівель;
8) здійснює матеріально-технічне забезпечення управління, апарату обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів;
9) організовує облік запасів матеріально-технічних цінностей та контроль за їх видачею, за дотриманням лімітів на відпуск матеріальних ресурсів і їх витратою в підрозділах по прямому призначенню;
10) бере участь у підготовці договорів з постачальниками, узгодження умов і термінів постачання;
11) бере участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що будуть закуповуватися управлінням на відповідний бюджетний рік;
12) здійснює організацію та проведення процедур електронних закупівель товарів, робіт та послу у системі ProZorro згідно із Законом України «Про публічні закупівлі»;
13) забезпечує здійснення процесу внутрішнього контролю в управлінні;
14) забезпечує подання встановленої звітності щодо внутрішнього контролю (реєстру ідентифікованих ризиків суб’єкта внутрішнього контролю; плану з реалізації заходів контрою та моніторингу впровадження їх результатів; матриці оцінки ризиків; інформації про ідентифікацію та оцінки ризиків);
15) забезпечує подання інформації до сектору внутрішнього аудиту про виконання Плану заходів з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів;
16) оприлюднює в системі ProZorro на авторизованому електронному майданчику інформацію та звіти щодо публічних закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;
17) аналізує виконання договорів, укладених згідно із Законом України «Про публічні закупівлі»;
18) забезпечує складання та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель.

 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
Безстрокове призначення на посаду
 
Умови оплати праці
Посадовий оклад – 7050,00 грн., розмір надбавки за вислугу років встановлюється відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу», розмір надбавки до посадового окладу за ранг визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».
Додаткові стимулюючі виплати (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи) встановлюються згідно із Положенням про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 року № 15.

 
Термін подачі заявок: 2021-06-16
Контактные данные:

Чтобы просмотреть контактные данные вакансии, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.
Ищете удаленную работу? Множество вакансий и возможность размещения резюме на сайте Работа Дома!