начальник відділу торгівлі та споживчого ринку - Киев - вакансия 946133

Нова державна служба України

Дата: 01.05.2021

Город: Киев

Сфера деятельности: Образование и наука

Зарплата: 7400 грн / месяц

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта: ступінь вищої освіти не нижче магістра;
2. Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року;
3. Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою;
4. Володіння іноземною мовою: не потребує.

 
Вимоги до компетентності
1. Управління персоналом:
делегування та управління результатами;
управління мотивацією;
наставництво та розвиток талантів;
стимулювання командної роботи та співробітництва.
2. Командна робота та взаємодія:
розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);
орієнтація на командний результат;
готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
відкритість в обміні інформацією.
3. Аналітичні здібності:
здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;
вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.
4. Управління організацією роботи:
чітке бачення цілі;
ефективне управління ресурсами;
чітке планування реалізації;
ефективне формування та управління процесами.
5. Мотивація:
чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі;
розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади.
6. Відповідальність
усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

 
Посадові обов'язки
1. Керівництво та організація роботи відділу:
забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на відділ;
забезпечення виконання плану роботи відділу. Плану роботи Печерської районної в місті Києві державної адміністрації з питань, що стосуються роботи відділу;
здійснення моніторингу та контролю за виконанням працівниками відділу торгівлі та споживчого ринку посадових обов’язків, правил внутрішнього трудового розпорядку.
2. Контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів, розпоряджень Печерської районної в місті Києві державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.
3. Забезпечення проведення:
моніторингу стану та тенденції розвитку сфери торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення та ринків;
оцінювання виконання програм та прийняття відповідних рішень з питань, що належать до компетенції відділу.
4. Приймає участь у виконанні заходів з мобілізаційної підготовки та у створенні мобілізаційних запасів при нормованому забезпеченні населення у особливий період у сфері послуг та споживчого ринку району
5. Організація роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства до участі у торговельному обслуговуванні державних, міських та районних заходів відповідно до затвердженого плану заходів.
6. Забезпечення участі у роботі проведення ярмарків, сезонної торгівлі відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
7. Забезпечення виконання доручень керівництва, доповідних записок, проектів розпоряджень з питань, що належать до компетенції відділу.
8. Координація роботи проведення нарад, семінарів, громадських оглядів, конкурсів з питань розвитку і впровадження нових форм організації ринкової торгівлі, підвищення рівня торговельного та побутового обслуговування населення.
9. Організація розгляду звернень громадян, підприємств, установ та організацій, запитів та звернень народних депутатів, запитів на інформацію з питань торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення, ринків, що належать до компетенції відділу.

 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроково;
строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 
Умови оплати праці
посадовий оклад – 7400 грн.
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

 
Термін подачі заявок: 2021-05-11
Контактные данные:

Чтобы просмотреть контактные данные вакансии, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.
Ищешь работу на дому? Подписывайся на Телеграм канал Работа Дома!