Провідний спеціаліст відділу діловодства та організаційної роботи - Киев - вакансия 750460


Комітет з фізичного виховання та спорту МОН

Дата: 04.12.2019

Город: Киев

Сфера деятельности: Секретариат и АХО

Текст вакансии:


Завдання та обов’язки:

-
Веде:
- реєстраційно-контрольну картотеку документів, що надійшли до Комітету;
- діловодство згідно з номенклатурою справ відділу.


-
Готує:
- аналітичну інформацію про стан виконання контрольних документів підрозділами Комітету;
- проекти документів, що належать до компетенції відділу, копії документів для подальшого використання в роботі та зберігання.


-
Приймає вхідну кореспонденцію, адресовану Комітету в Міністерстві освіти і науки України. Здійснює видачу бланків Міністерства освіти і науки України. Бере участь в організації:
- засідань колегії, нарадах, засіданнях, зборах Комітету та контролює виконання протокольних рішень;
- засідання Експертної комісії з проведення експертизи цінності документів Комітету.


- Надає методичну та практичну допомогу структурним та відокремленим підрозділам Комітету, установам та закладам (в разі наявності), що є у підпорядкуванні Комітету з питань ведення діловодства.
- Здійснює облік та збереження архівних документів підрозділів Комітету та передачу їх до держархіву.
- Зобов’язаний постійно вдосконалювати організацію своєї роботи та підвищувати професійну кваліфікацію.
- Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку Комітету.
- Виконує інші завдання, передбачені Положенням про відділ діловодства та організаційної роботи Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та дорученнями начальника відділу та заступника голови Комітету відповідно до розподілу функціональних обов’язків, покладених згідно наказу Комітету.

Вимоги:
На посаду провідного спеціаліста відділу діловодства та організаційної роботи Комітету призначається особа, яка вільно володіє державною мовою та має:

- вищу освіту (не нижче першого (бакалаврського) рівня);
- стаж роботи за фахом не менше 1 року.

Умови:
- посадовий оклад - 10 тарифний розряд, встановлений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
- надбавки, доплати та премії в разі встановлення відповідно до законодавства.

Контактные данные:

Чтобы просмотреть контактные данные вакансии, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.Если вы квалифицированный специалист, владеющий английским языком, рекомендуем вам зарегистрироваться и разместить резюме на глобальном портале по поиску работы Empleos.io. Зарегистрироваться можно по этой ссылке. Прочитать подробнее о портале можно здесь.

Похожие вакансии