Провідний спеціаліст з питань правового забезпечення - Киев - вакансия 895593

Нова державна служба України

Дата: 22.02.2021

Город: Киев

Сфера деятельности: Юриспруденция

Зарплата: 5100 грн / месяц

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра у галузі права, Досвід роботи не потребує, вільне володіння державною мовою
 
 
Посадові обов'язки
Бере участь у підготовці проектів наказів, інших управлінсько-розпорядчих документів директора архіву, розглядає у межах повноважень проекти документів, які надійшли для погодження з питань, що належать до компетенції ЦДАВО України, перевіряє їх на відповідність вимогам чинного законодавства;
- бере безпосередню участь у підготовці звітів ЦДАВО України та його директора, у межах повноважень надає відповідні пропозиції щодо удосконалення роботи архіву та його структурних підрозділів;
- надає методично-правову допомогу структурним підрозділам архіву та взаємодіє з керівниками цих підрозділів;
- бере участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з працівниками архіву;
- проводить разом з керівниками інших структурних підрозділів роботу для перегляду розпорядчих документів архіву з метою приведення їх у відповідність із чинним законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визначення їх такими, що втратили чинність;
- за дорученням директора архіву представляє інтереси ЦДАВО України у судах, інших органах, під час розгляду правових питань і спорів;
- бере участь у роботі комісій, груп та інших органів, створених директором архіву;
- у межах компетенції здійснює своєчасний та якісний розгляд звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, громадян, установ і організацій, запитів на публічну інформацію юридичних та фізичних осіб з питань, що стосуються діяльності архіву;
- за дорученням директора архіву здійснює правову оцінку договорів (контрактів), що укладаються від імені ЦДАВО України та його директора;
- розробляє інструкції та інші методичні документи для забезпечення виконання завдань, покладених на ЦДАВО України.
- бере участь в організації роботи, пов’язаної з укладанням договорів (контрактів), здійснення заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпечення захисту майнових прав і інтересів архіву, а також здійснює погодження (візування) проектів договорів, наказів, інших розпорядчих документів ЦДАВО України.
- сприяє правильному застосуванню законодавства про працю та державну службу, додержанню законності у реалізації прав трудового колективу під час вирішення ним питань виробничого характеру і соціального розвитку, бере участь у підготовці та укладанні колективного договору;
- бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, надає правову допомогу працівникам архіву, які потребують соціального захисту;
- за дорученням директора архіву виконує інші завдання та обов’язки.

 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства
 
Умови оплати праці
інші надбавки, доплати та премії - відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу” та постанови Кабінету Міністрів України від 18,01.2017 № 15
 
Термін подачі заявок: 2021-02-25
Контактные данные:

Чтобы просмотреть контактные данные вакансии, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.
Ищете удаленную работу? Множество вакансий и возможность размещения резюме на сайте Работа Дома!