провідний спеціаліст (з визначенням постійного робочого місця у м. Черкаси) - Киев - вакансия 946134

Нова державна служба України

Дата: 01.05.2021

Город: Киев

Сфера деятельности: Другое

Зарплата: 8840 грн / месяц

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
Освіта: вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра в галузі знань «Право»
Досвід роботи: не потребує
Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

 
Вимоги до компетентності
Досягнення результатів: здатність до чіткого бачення результату діяльності;
вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.
Відповідальність: усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлення процедур;
усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.
Аналітичні здібності: Здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності .
Знання законодавства Знання:
Конституція України;
Закон України «Про державну службу»;
Закон України «Про запобігання корупції»
Знання законодавства у сфері Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»
Закон України «Про звернення громадян»
Закон України «Про доступ до публічної інформації».


 
Посадові обов'язки
Моніторинг чинних законів і підзаконних нормативно - правових актів щодо узгодження зі стандартами в галузі прав і свобод людини.
Розгляд та облік звернень громадян, листів державних органів і органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, запитів і звернень депутатів, громадських об’єднань та міжнародних організацій, запитів на інформацію, а також своєчасна підготовка достовірних та вичерпних проєктів відповідей на них, роз’яснень заходів, яких має вжити особа, що подала звернення до Уповноваженого, з питань, що належать до компетенції Відділу.
Здійснення:
- моніторингових візитів, організація та участь у перевірках стану додержання прав людини і громадянина державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та їх посадовими і службовими особами;
- прийому громадян у громадській приймальні Уповноваженого у місті Черкаси.
Проведення перевірок за фактами невиконання законних вимог Уповноваженого та представників Уповноваженого, порушення законодавства у сфері захисту персональних даних, порушення Законів України «Про звернення громадян» (права на звернення) та «Про доступ до публічної інформації» (права на інформацію), вжиття передбачених законодавством заходів по поновленню порушених прав.
Складання протоколів про адміністративні правопорушення за фактами невиконання законних вимог Уповноваженого та представників Уповноваженого, порушення законодавства у сфері захисту персональних даних, порушення права на інформацію та звернення, відповідальність за які передбачена статтями 18839, 18840, 2123 КУпАП (крім порушень права на інформацію відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
Участь у підготовці проєктів конституційних подань Уповноваженого, підготовка проєктів подань до державних органів та органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, незалежно від їх форми власності та їх посадових і службових осіб щодо усунення виявлених та запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина.
Підготовка пропозицій щодо відкриття проваджень Уповноваженого про порушення прав людини і громадянина та здійснення реалізації відкритих проваджень
Забезпечення підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів для керівництва Секретаріату щодо поточного стану додержання прав і свобод людини і громадянина, проєктів інформаційних повідомлень щодо додержання прав і свобод людини і громадянина для висвітлення на офіційному веб-сайті Уповноваженого.
Участь у:
- підготовці щорічної і спеціальних доповідей Уповноваженого;
- організації та проведенні просвітницьких, навчальних заходів, нарад, конференцій, семінарів, круглих столів, залучення для їх проведення науковців, фахівців, незалежних експертів.
Забезпечення здійснення діловодства:
- реєстрація звернень громадян та контроль за своєчасним їх виконанням;
- реєстрація вхідної кореспонденції, зокрема засобами СЕД Секретаріату, яка надходить до Відділу засобами поштового та електронного зв’язку;
- реєстрація вихідної кореспонденції та її своєчасна відправка поштовим зв’язком;
- своєчасний збір, аналіз, узагальнення та надання начальнику Відділу статистичних матеріалів і звітів;
- виконання інших функцій в межах компетенції Відділу.

 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроково
 
Умови оплати праці
посадовий оклад – 8840,00 грн на місяць;
інші складові оплати праці державного службовця відповідно до статті 50 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

 
Термін подачі заявок: 2021-05-07
Контактные данные:

Чтобы просмотреть контактные данные вакансии, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.
Ищешь работу на дому? Подписывайся на Телеграм канал Работа Дома!