Спеціаліст - Краматорск, Донецкая область - вакансия 946138

Нова державна служба України

Дата: 01.05.2021

Город: Краматорск, Донецкая область

Сфера деятельности: Охрана, сфера безопасности

Зарплата: 4540 грн / месяц

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта: вища, ступінь не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Інформаційні технології», «Автоматизація та приладобудування» та/або «Електроніка та телекомунікації»;
2 Досвід роботи: не потребує;
3 Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою.

 
 
Посадові обов'язки
1 Виконання завдань і функцій, покладених на сектор, розроблення проектів наказів з питань інформаційних технологій та захисту інформації Управління.
2 Забезпечення функціонування ресурсів інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – ІТС) відповідно до напрямів їх адміністрування, а саме:
адміністрування серверів;
адміністрування систем антивірусного захисту інформації;
збір, систематизація та аналіз інформації щодо надійності і безперебійності функціонування ресурсів ІТС Управління.
3 Забезпечення організації використання кваліфікованих електронних довірчих (далі – ЕДП) послуг в Управлінні:
дотримання конфіденційності відомостей про засоби кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП) в АС ’Є-Казна’;
отримання засобів КЕП, забезпечення їх зберігання, заміни/оновлення;
підготовка та подання кваліфікованому надавачу ЕДП ДКСУ (далі – Надавач) інформації, необхідної для отримання кваліфікованих ЕДП;
взаємодія з Надавачем з питань використання кваліфікованих ЕДП;
подання Надавачу заяв про зміну статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, відповідно до вимог регламенту роботи Надавача;
зберігання оригіналів документів та/або їх копій (крім копій особистих документів підписувачів, що містять їх персональні дані), на підставі яких отримано кваліфіковані ЕДП;
зберігання програмного забезпечення для генерації ключів;
ведення обліку захищених носіїв особистих ключів та засобів КЕП;
контроль за використанням підписувачами та зберіганням ними захищених носіїв особистих ключів (далі – ЗНОК) з особистим ключем (далі – ОК);
контроль за своєчасним знищенням ОК підписувачів та вилучення сертифікатів відкритих ключів з відповідної директорії АС ’Є-Казна’;
здійснення контрольних перевірок.
4 Надання прав та здійснення контролю доступу користувачів до ресурсів ІТС засобами операційних систем, спеціального програмного забезпечення тощо.
5 Виконання нормативно-правових актів ДКСУ з питань інформаційної безпеки в АС ’Є-Казна’ (у частині, що стосується повноважень відповідальної особи, що забезпечує організацію використання кваліфікованих електронних довірчих послуг в Управлінні).
Забезпечення виконання вимог щодо інформаційної безпеки в АС ’Є-Казна’ та конфіденційності системи захисту інформації в АС ’Є-Казна’.
Забезпечення ознайомлення відповідальних осіб органу ДКСУ з нормативно-правовими актами ДКСУ з питань інформаційної безпеки, Правилами застосування кваліфікованих електронних довірчих послуг та організації захисту електронних платіжних документів в АС «Є-Казна» ДКСУ та здійснення контролю за їх дотриманням.
6 Участь у прийманні серверного та мережевого обладнання, перевірка повноти виконання ним передбачених функцій.
7 Виконання інших доручень керівництва в межах своєї компетенції.

 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроково
 
Умови оплати праці
посадовий оклад – 4540,00 грн. надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”, надбавка за ранг державного службовця відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)
 
Термін подачі заявок: 2021-05-12
Контактные данные:

Чтобы просмотреть контактные данные вакансии, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.
Ищете удаленную работу? Множество вакансий и возможность размещения резюме на сайте Работа Дома!