спеціаліст - Запорожье, Запорожская область - вакансия 968359

Нова державна служба України

Дата: 10.06.2021

Город: Запорожье, Запорожская область

Сфера деятельности: Другое

Зарплата: 4440 грн / месяц

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
Освіта - вища освіта у галузі знань «Право» не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальностями «Право», «Правознавство», «Правоохоронна діяльність».
Досвід роботи - без вимог до досвіду роботи.
Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою.

 
 
Посадові обов'язки
1. Здійснює роботу щодо наповнення та використання інформації в автоматизованій системі документообігу суду у відповідності до рівня доступу.
2. Здійснює перевірку наявності та відповідності документів, які знаходяться в матеріалах судових справ, з даними автоматизованої системи документообігу суду.
3. Здійснює реєстрацію судових справ і матеріалів, розгляд яких передбачено процесуальним законодавством, в автоматизованій системі суду у відповідних обліково-інформаційних картках на адміністративну справу.
4. Здійснює реєстрацію адміністративних справ, що надійшли із судів апеляційної чи касаційної інстанції після скасування судового рішення або на продовження розгляду в автоматизованій системі суду у відповідних обліково-інформаційних картках на адміністративну справу.
5. Здійснює розподіл позовних заяв, які надходять до суду та підлягають розгляду в суді відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України автоматизованою системою документообігу суду. Здійснює повторний автоматизований розподіл судових справ на підставі рішення зборів суддів, розпорядження керівника апарату або особи, яка виконує його обов’язки.
6. Здійснює процес проведення об’єднання або роз’єднання адміністративних справ в автоматизованій системі документообігу суду з внесенням необхідних відміток в обліково-інформаційні картки справ.
7. Реєструє судові доручення, що надійшли з інших судів України та іноземних держав.
8. Здійснює передачу справ і матеріалів, що підлягають розгляду відповідно до процесуального законодавства, головуючому судді під підпис у реєстрі автоматичного розподілу справ.
9. Здійснює реєстрацію заяв на видачу виконавчих листів в журналі реєстрації вхідної кореспонденції в автоматизованій системі діловодства суду та в журналі обліку виконавчих листів, виданих судом.
10. Здійснює підготовку копій судових рішень та виконавчих листів по справах, рішення по яких не набрали законної сили, але були передані до архіву суду у зв’язку з переведенням суддів, в провадженні яких вони знаходились, до інших судів.
11. Забезпечує своєчасне та якісне звернення судових рішень до виконання, контролює одержання повідомлень про їх виконання та забезпечує своєчасне приєднання їх до судових справ.
12. Організовує облік виконавчих документів, які передаються до державної виконавчої служби відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
13. Здійснює підготовку судових справ із скаргами для надіслання до суду касаційної інстанції та Верховного Суду.
14. Здійснює приймання судових справ та інших документів, які підлягають зберіганню в архіві суду, перевіряє правильність формування та оформлення справ під час їх передавання до архіву.
15. Веде прийом громадян, видачу копій судових рішень, інших документів, які зберігаються в архіві суду, та судових справ для ознайомлення учасникам судового процесу відповідно до встановленого порядку.
16. Забезпечує зберігання судових справ та інших документів, які надійшли до архіву суду.
17. Проводить перевірку відповідності документів у судових справах опису справ.
18. Здійснює формування, оформлення і зберігання справ, які підлягають здачі в Державний архів.
19. Здійснює контроль за систематизацією, розміщенням та обліком справ, які здані до архіву.
20. Здійснює підготовку зведених описів справ постійного, тривалого і тимчасового термінів зберігання, актів для передання справ на державне зберігання, на списання та знищення.
21. Здійснює підготовку акту про вилучення для знищення документів суду.
22. Готує відповідні супровідні документи під час видачі копій судових рішень та виконавчих листів по справах.
23. Здійснює зберігання архівних копій звукозапису судових засідань та видачу дисків для фіксування судового процесу.
24. Веде облік видачі копій звукозапису судових засідань відповідно до заяв учасників процесу.
25. Веде номенклатурні справи згідно з номенклатурою справ суду.
26. Забезпечує додержання правил протипожежної безпеки в приміщеннях архіву.
27. Бере участь в проведенні експертизи цінності документів архіву, складанні протоколів експертної комісії суду.
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку
 
Умови оплати праці
- посадовий оклад – 4440 (чотири тисячі чотириста сорок) гривень;
- надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами);
- надбавки, доплати та премії відповідно до статей 50, 52 Закону України «Про державну службу».

 
Термін подачі заявок: 2021-06-16
Контактные данные:

Чтобы просмотреть контактные данные вакансии, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.
Ищешь работу на дому? Подписывайся на Телеграм канал Работа Дома!