Юрист - Киев, Киев - резюме 3916

Ляхович Ангелина Александровна

Дата: 22.06.2020

Город: Киев, Киев

Сфера деятельности: Юриспруденция

Желаемая зарплата: 15000 грн / месяц

Тип занятости: Постоянная

Опыт работы (лет): 1

Образование: Высшее

Текст резюме:

ПРОФЕСІЙНІ ТА ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ:
 Вища освіта в галузі права, кваліфікована підготовка у професійній діяльності, а саме: надання
правових послуг підприємствам, установам, організаціям та громадянам, здійснення юридичного супроводу.
 Розуміння соціальної значущості професійної діяльності в сфері юриспруденції, природи етичних
стандартів правничої професії та здатність діяти на їх основі.
 Навички збору і аналізу інформації з національних і міжнародних джерел, оцінка її достовірності,
використання сучасних інформаційних технологій і баз даних.
 Розуміння знань міжнародних стандартів прав людини. Розуміння природи права в цілому та природи
основних правових інститутів, засад і принципів національного та міжнародного права, а також змісту
правових інститутів галузей права.
 Здатність кваліфіковано тлумачити нормативно-правові акти, вміння реалізовувати їх норми в
професійній діяльності.
 Виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати належні способи і процедури їх вирішення.
 Здатність самостійної підготовки проектів правозастосовних актів.
 Досвід в сфері організації, координації, раціонального планування та ефективного розподілу процесів
для досягнення запланованого результату.
 Здатність ефективно аналізувати, диференціювати, узагальнювати інформацію, ставити пріоритети по
виконанню задач.
 Знання в сфері правової та наукової діяльності.
 Грамотність усна та письмова, володіння діловим етикетом, правилами ділового листування та
переговорів.
 Відмінні комунікативні, адміністративні та організаційні якості, досвід командної роботи.
 Вміння працювати в інтенсивному режимі та в умовах багатозадачності.
 Впевнений користувач ПК та офісної техніки, інтернет ресурсів, пошукових та перевіряючих систем.
 Стресостійкість, працьовитість, організованість, відповідальність, порядність, пунктуальність.
 Ерудованість, саморозвиток, здатність швидко навчатися, висока вмотивованість до зростання і
розвитку.
____________________________________
ДОСВІД РОБОТИ:
Комунальне підприємство Київскої обласної ради, документ-сервіс «ГОТОВО»
Адміністративні послуги. Липень 2016 - по 24.02.2020 року
 Юрисконсульт підприємства (09.10.2019 - 24.02.2020 року)
Посадові обов'язки:
• здійснення правового забезпечення діяльності підприємства: аналітика відповідності установчих та
нормативних документів, контроль проектів, наказів, положень, розпоряджень та інших документів
підприємства вимогам чинного законодавства, надання правової допомоги підрозділам підприємства;
• юридичний супровід роботи з укладення договорів (ведення переговорів, розробка проектів договорів та
укладення договорів, складання протоколів розбіжностей та протоколів узгодження розбіжностей, здійснення
заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань);
• претензійна робота: відповіді на запити, скарги, претензії, судові повістки від правоохоронних та
контролюючих органів;
• юридичний супровід та участь у підготовці звітів органам Засновника підприємства (Київської обласної ради,
Фонду комунального майна Київської обласної ради, Управління майна Київської обласної ради);
• ведення реєстрів постанов, розпоряджень, наказів;
• листування, переговори з іншими підприємствами, організаціями;
• аналіз чинного законодавства України та моніторинг змін та доповнень до нього.
Особисті досягнення: розробка внутрішньої документації підприємства (правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій).

 Спеціаліст відділу по роботі з клієнтами (липень 2016 - вересень 2019)
• Посадові обов'язки:
• перевірка відповідності наданих клієнтами документів чинному законодавству та консультування
клієнтів щодо порядку оформлення та реєстрації цивільних актів;
• аналіз та формування пакету документів, укладення договорів з клієнтами;
• ведення переговорів з підрядниками та представниками державних служб та підприємствами-
партнерами;
• координація роботи з органами Державної реєстрації актів цивільного стану, Державної міграційної
служби та іншими.
• забезпечення проведення належної організації державної реєстрації цивільних актів;
• консультування щодо порядку оформлення та допомога в підготовці та заповненні дозвільної
документації в сфері землеустрою, архітектури, експертної оцінки майна, БТІ відповідно до чинних
нормативних вимог;
• співправця з Державною будівельною архітектурною інспекцією, БТІ, землевпорядно-геодезичним
підприємством, суб'єктами оціночної діяльності;
• контроль за дотриманням термінів виконання та реєстрації дозвільної документації;
• ведення реєстрів послуг та контрагентів;
• контроль та моніторинг вимог державних стандартів, галузевих нормативних актів в сфері діяльності.
Особисті досягнення – написання, за напрямом діяльності, бізнес-процесів та інструкцій;
виконувала обов’язки начальника відділу по роботі з клієнтами (березень – квітень 2017), а саме:
організовувала та координувала робочий процес реєстраторів та державних реєстраторів фронт-офісу;
взаємодію з бек-офісом та адміністративним апаратом; зворотній зв’язок з клієнтами: аналіз претензій,
врегулювання конфліктних ситуацій.

Київський національний університет культури і мистецтв
Методист вищої категорії, спеціаліст з освітньо-методичної роботи
( жовтень 2008 – травень 2016 )
Посадові обов'язки:
• організація та моніторинг освітніх процесів;
• оформлення та систематизація контрольно-облікової документації навчального процесу та
внутрішнього документообігу деканату;
• ведення реєстрів, баз даних;
• робота з освітніми документами державного зразка та бланками звітності;
• організація, інформаційне забезпечення та проведення консультування абітурієнтів;
Особисті досягнення: введення в освітній процес Болонської кредитно-модульної системи оцінювання,
розробка паспортів спеціальностей відповідно до державних освітніх стандартів.
______________________________________
ОСВІТА:
 Національній авіаційний університет, інститут неперервної освіти, юридичний факультет
(Київ). Рік закінчення - липень 2018. Спеціаліст. Право.
 Міжнародна кадрова академія та Міжрегіональна академія управління персоналом -
спільна заочна докторантура (Київ). Рік закінчення – 2012. Доктор філософії (PhD) в галузі
державного управління.
 Київський національний університет культури і мистецтв (Київ). Рік закінчення - 2009.
Аспірантура. Мистецтвознавство. Теорія та історія культури.
КУРСИ, СЕРТИФІКАТИ:
- Prometheus - «Основи інформаційної безпеки», на базі антивірусної лабораторії «ZILLYA!». (Київ).
2016.
- (МВОК, у співпраці з Києво-Могилянською академією) (Київ). 2014. Фінансовій менеджмент.
- Національний Відкритий Університет «ІНТУЇТ» (Київ). Рік закінчення - 2012. -Теорія та методи
розробки управлінських рішень. -Мотивація персоналу. -Соціологія.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
- Наукова діяльність: брала участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях. Досвід
написання наукових статей, дисертаційної роботи.
- У 2019 та 2020 роках нагороджена Подяками від голови Київської обласної ради за вагомий
особистий внесок у соціально-економічний розвиток області, надання якісних адміністративних, високий професіоналізм та сумлінну працю.
- Впевнено керую автомобілем з 2008 р.
- Захоплення, хоббі: сучасне мистецтво, психологія.
Контактные данные:

Чтобы просмотреть контактные данные резюме, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.
Хотите найти исполнителей на международном рынке? Регистрируйтесь и делайте заказы на MicroTasks.io! (English only)