Заступник керівника апарату Октябрського районного суду м.Полтави - Полтава, Полтавская область - вакансия 928835

Нова державна служба України

Дата: 07.04.2021

Город: Полтава, Полтавская область

Сфера деятельности: Образование и наука

Зарплата: 11600 грн / месяц

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
Ступінь вищої освіти не нижче магістра у галузі знань «Правознавство», «Право».
(у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «Б», здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу ХV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).

 
 
Посадові обов'язки
1. Здійснює керівництво діяльністю апарату суду в межах повноважень, забезпечує організацію роботи структурних підрозділів суду. Розподіляє обов’язки між працівниками апарату суду, контролює виконання ними функціональних обов’язків.
2. Взаємодіє з Державною судовою адміністрацією України, відповідним територіальним управлінням Державної судової адміністрації України, органами суддівського самоврядування, Службою судової охорони, органами державної влади, органами місцевого (окружного) самоврядування, іншими установами, підприємствами й організаціями, засобами масової інформації з питань забезпечення діяльності суду.
3. Здійснює організаційне забезпечення ведення судової статистики, діловодства в суді, обліку та зберігання судових справ.
4. Вносить керівнику апарату суду пропозиції до планів роботи суду, а також здійснює контроль за виконанням запланованих заходів; приймає участь у здійсненні організаційних заходів щодо підготовки зборів, оперативних нарад.
5. За дорученням голови суду та керівника апарату суду здійснює розроблення й подання на затвердження в установленому порядку структури та штатного розпису апарату суду, його штатної чисельності.
6. За дорученням керівника апарату суду розробляє локальні нормативні акти, що регламентують діяльність апарату суду, ведення діловодства, державної політики з питань управління персоналом в суді
7. Здійснює контроль за дотриманням працівниками апарату суду посадових інструкцій, Положення про апарат суду, Правил внутрішнього службового розпорядку, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Правил поведінки працівника суду, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, правил техніки безпеки та вимог інших документів, які регламентують роботу суду.
8. Контролює діяльність служби управління персоналом в особі головного спеціаліста суду (по роботі з персоналом).
9. Організовує професійне навчання державних службовців, здійснює роботу з підвищення кваліфікації працівників апарату суду.
10. Приймає участь в організаційних заходах щодо підтримання приміщення суду в стані, придатному для належного його функціонування, проведення капітального та поточного ремонтів, технічного оснащення приміщень, інформаційно-технічного забезпечення, створення безпечних і комфортних умов для суддів, працівників апарату суду та осіб, які перебувають у суді
11. Контролює своєчасне внесення до Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (до початку її функціонування - автоматизованої системи документообігу суду) відомостей про набрання судовим рішенням законної сили, направлення таких відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень.
12. Здійснює організаційні заходи щодо постійного оновлення інформації на власному веб-сайті суду у складі веб-порталу «Судова влада України».
13. Здійснює облік, видачу, знищення посвідчень працівників апарату суду. Забезпечує та контролює своєчасність отримання та відправки офіційних електронних листів електронною поштою суду.
14. На час відсутності (у зв’язку із відпусткою, хворобою, іншими причинами) керівника апарату суду виконує його обов’язки.

 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
Безстроково
 
Умови оплати праці
надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу», Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 (зі змінами та доповненнями);
надбавка за вислугу років на державній службі – відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про державну службу» - на рівні 3 % посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 % посадового окладу;
надбавка за інтенсивність праці та премія – у разі встановлення – виплачуються в межах фонду преміювання залежно від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу.

 
Термін подачі заявок: 2021-04-13
Контактные данные:

Чтобы просмотреть контактные данные вакансии, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.
Ищете удаленную работу? Множество вакансий и возможность размещения резюме на сайте Работа Дома!