Заступник начальника - Киев - вакансия 1037754

Нова державна служба України

Дата: 12.10.2021

Город: Киев

Сфера деятельности: Юриспруденция

Зарплата: 7950 грн / месяц

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
Освіта: вища, ступінь «магістр», за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність»
Досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
Володіння державною мовою: вільне
Володіння іноземною мовою: не потрібне

 
Вимоги до компетентності
Лідерство
- ведення ділових переговорів;
- вміння обґрунтувати власну позицію;
- досягнення кінцевих результатів.
Прийняття ефективних рішень
- вміння вирішувати комплексні завдання;
- вміння працювати з великими масивами інформації;
- встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.
Управління організацією роботи та персоналом
- організація і контроль роботи;
- управління проектами;
- вміння працювати в команді та керувати командою.

Відповідальність
- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.
Цифрова грамотність
- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;
- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;
- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;
- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;
- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

Знання законодавства
Знання:
? Конституції України;
? Закону України «Про державну службу»;
? Закону України «Про запобігання корупції»
Знання законодавства у сфері
Знання:
-Кодексу адміністративного судочинства України;
-Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;
-Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України;
-Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

 
Посадові обов'язки
1.Забезпечує організацію та своєчасне і якісне виконання дорученої йому роботи;
2. Виконує доручення начальника Відділу;
3. Переглядає, самостійно або разом з іншими структурними підрозділами та працівниками суду (у тому числі у складі відповідних робочих груп), локальні акти суду з метою приведення їх у відповідність із вимогами чинного законодавства; готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень, або визнання їх такими, що втратили чинність;
4. У встановленому порядку приймає участь у погоджені проектів наказів і розпоряджень, інших локальних актів суду, що подаються на підпис голові суду та керівнику апарату;
5. Контролює роботу з автоматизованої обробки документів первинного статистичного обліку суду та подає пропозиції з її вдосконалення керівнику відділу;
6. Здійснює контроль за повнотою та достовірністю інформації документів статистичного обліку, на підставі яких формуються показники статистичних звітів та оперативної статистичної інформації щодо здійснення адміністративного судочинства;
7. Готує оперативні та планові звіти про роботу відділу за відповідний період; проводить аналіз судової статистики щодо здійснення адміністративного судочинства;
8. Відповідає за стан аналітичної роботи у відділі, здійснює контроль за додержанням строків виконання запланованих аналітичних заходів;
9. Бере участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників відділу та працівників структурних підрозділів згідно із затвердженим планом;
10. Бере участь у складанні планів роботи Шостого апеляційного адміністративного суду;
11. Формує розділи номенклатури справ у Відділі;
12. Забезпечує ведення діловодства згідно з вимогами чинного законодавства та Інструкції з діловодства в адміністративних судах України;
13. Проводить аналіз та готує інформацію, довідкові матеріали з питань діяльності Відділу;
14. Контролює виконання працівниками Відділу їх службових обов’язків, а також дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку;
15. Організовує роботу і забезпечує контроль за своєчасним виконанням працівниками відділу окремих доручень начальника відділу, інформує його про результати виконаної роботи, перевіряє умови зберігання документів у виконавців, здійснює контроль за правильним їх оформленням;
16. Проводить оперативні наради з працівниками Відділу з питань діяльності Відділу, контролю за виконанням планів роботи, інших завдань і доручень;
17. Здійснює контроль документообігу у Відділі;
18. Виконує інші обов’язки, що відповідають функціям і завданням Відділу. 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроково
строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 
Умови оплати праці
1) посадовий оклад – 7950 грн.;
2) надбавка та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»
від 10.12.2015 №889-VIII

 
Термін подачі заявок: 2021-10-18
Контактные данные:

Чтобы просмотреть контактные данные вакансии, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.
Ищешь работу на дому? Подписывайся на Телеграм канал Работа Дома!