завідувач сектору - Черкассы, Черкасская область - вакансия 842874

Нова державна служба України

Дата: 20.11.2020

Город: Черкассы, Черкасская область

Сфера деятельности: Другое

Зарплата: 6100 грн / месяц

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
Вища: ступінь вищої освіти – магістр (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії ’Б’, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV ’Прикінцеві та перехідні положення’ Закону України ’Про вищу освіту’, така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).

Досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше одного року.

Вільне володіння державною мовою
 
 
Посадові обов'язки
1) Здійснює керівництво та організацію роботи сектору:
- розподіляє обов’язки між працівниками, контролює їх роботу, несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності сектору;
- здійснює визначені Законом України „Про державну службу“ повноваження керівника державної служби у секторі;
- подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про сектор, проєкти кошторису та штатного розпису в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників сектору;
- укладає контракти з керівниками комунальних закладів культури за результатами конкурсу;
видає у межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання;
- планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;
- звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на структурний підрозділ завдань та затверджених планів роботи.
2) Забезпечує підготовку проєктів розпоряджень районної державної адміністрації та інших документів з питань, що входять до компетенції сектору.
3) Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє відповідні рішення.
4) Розробляє проєкти комплексних та цільових програм з питань культури, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, організовує роботу, пов’язану з їх реалізацією.
5) Розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації пропозиції до проєктів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток культури, молоді та спорту.
6) Розпоряджається коштами в межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису видатків на утримання сектору та несе персональну відповідальність за їх цільове використання.
7) Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань, віднесених до компетенції сектору.
8) Здійснює аналіз стану розвитку галузей культури, молодіжної політики, фізичної культури та спорту в районі, ходу виконання державних, галузевих і регіональних програм та інших нормативно-правових актів, приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій.
9) Організовує та проводить спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації свята, конкурси, фестивалі, виставки та спортивно-масові заходи.
10) Забезпечує контроль за станом справ у сфері діяльності сектору, вживає необхідних заходів щодо його поліпшення.

 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства
 
Умови оплати праці
Посадовий оклад на 2020 рік – 6100 грн.
Інші надбавки, доплати та премії визначаються Законом України ’Про державну службу’

 
Термін подачі заявок: 2020-11-24
Контактные данные:

Чтобы просмотреть контактные данные вакансии, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.
Ищешь работу на дому? Подписывайся на Телеграм канал Работа Дома!