Завідувач сектору юридичного забезпечення та з питань персоналу - Львов, Львовская область - вакансия 928849

Нова державна служба України

Дата: 07.04.2021

Город: Львов, Львовская область

Сфера деятельности: Юриспруденция

Зарплата: 6450 грн / месяц

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра за спеціальністю «Правознавство», «Право».
Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.
Вільне володіння державною мовою.

 
Вимоги до компетентності
Вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
Сприяння всебічного розвитку особистості;
Вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності
Уміння встановлювати чіткі, реальні, досяжні групові чи індивідуальні цілі та пріоритети;
Уміння визначати орієнтири для досягнення цілей
Здатність приймати вчасні та виважені рішення;
Аналіз альтернатив;
Спроможність йти на виважений ризик;
Автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень

 
Посадові обов'язки
Здійснення перевірки відповідності законодавству проєктів наказів, що подаються на підпис начальнику управління;
Участь в організації претензійної та позовної роботи, контроль за її проведенням;
Участь у підготовці та здійснення заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів управління;
Організація позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням;
Аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності.
Сприяння правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подача керівництву письмового висновку з пропозиціями щодо усунення таких порушень.
Інформування керівництва про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;
Участь в організації і проведенні роботи, пов’язаної з підвищенням кваліфікації персоналу юридичної служби установ кримінально-виконавчої служби, роз’яснення застосування законодавства, надання правових консультацій з питань, що належать до його компетенції, а також участь за дорученням керівництва у розгляді звернень громадян, звернень та запитів народних депутатів України.
Забезпечення реєстрації та опрацювання звернень громадян.
Здійснює контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах підприємства і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Веде облік порушень трудової дисципліни і громадського порядку, контролює своєчасне прийняття адміністрацією, громадськими організаціями і трудовими колективами відповідних заходів;
Складає встановлену звітність про роботу з кадрами.
Готує необхідні матеріали для атестаційної, кваліфікаційної і тарифікаційної комісій, проекти документів, що стосуються винагород і заохочень працівників;
Заповнює, веде облік і зберігає трудові книжки, визначає трудовий стаж, видає довідки про теперішню і минулу трудову діяльність працівників;
Веде записи в трудових книжках про заохочення і винагороди працівників;
Веде облік надання відпусток працівникам, здійснює контроль за складанням і додержанням графіків чергових відпусток.

 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
на постійній основі (безстроково)
 
Умови оплати праці
посадовий оклад 5950 грн;
надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

 
Термін подачі заявок: 2021-04-13
Контактные данные:

Чтобы просмотреть контактные данные вакансии, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.
Ищешь работу на дому? Подписывайся на Телеграм канал Работа Дома!