Завідувач сектору з питань мобілізаційної роботи апарату Черкаської районної державної адміністрації - Черкассы, Черкасская область - вакансия 1038734

Нова державна служба України

Дата: 13.10.2021

Город: Черкассы, Черкасская область

Сфера деятельности: Охрана, сфера безопасности

Зарплата: 6100 грн / месяц

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
Ступінь вищої освіти не нижче магістра (у разі коли особа здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу ХV ’Прикінцеві та перехідні положення’ Закону України ’Про вищу освіту’, така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).
Досвід роботи на посадах державної служби категорії “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року, а також стаж роботи, пов’язаний з мобілізаційною підготовкою не менш як три роки.
Вільне володіння державною мовою.
Володіння іноземною мовою не обов’язкове.

 
Вимоги до компетентності
Вимоги до компетентності:
- Ефективність координації з іншими (здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій; уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій; здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль);
- Аналітичні здібності (здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності; вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи);
- Самоорганізація та самостійність в роботі (уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання; здатність до самомотивації (самоуправління); вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності);
- Відповідальність (усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур; усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень; здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати).

Професійні знання:
- знання законодавства у сфері: Закону України „Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку“; Закону України „Про оборону“; Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу“; Закону України „Про правовий режим воєнного стану“; Закону України „Про правовий режим надзвичайного стану“. Постанови Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року № 45-дск „Порядок бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу“;
Постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 року № 587 „Про затвердження Типового положення про мобілізаційний підрозділ органу державної влади, іншого державного органу“.
- знання системи управління мобілізаційної підготовки: засади забезпечення регулювання мобілізаційної підготовки та мобілізації. Інструменти планування та здійснення заходів мобілізаційної підготовки.


 
Посадові обов'язки
1) здійснює керівництво діяльністю сектору, розподіляє обов’язки між працівниками, забезпечує виконання покладених на сектор завдань;
2) організовує виконання райдержадміністрацією законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;
3) розробляє проєкти розпорядчих та інших документів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;
4) бере участь у формуванні проєкту основних показників мобілізаційних планів та координує розроблення проєктів мобілізаційних планів, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки;
5) подає пропозиції щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам та організаціям, а також організовує їх доведення до виконавців;
6) бере участь в укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями району;
7) готує та доводить структурним підрозділам райдержадміністрації вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;
8) розробляє заходи щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу;
9) забезпечує дотримання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки.

 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
Безстроково
 
Умови оплати праці
Посадовий оклад згідно зі штатним розписом на 2021 рік – 6100 грн.
Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”.

Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (із змінами).

 
Термін подачі заявок: 2021-10-18
Контактные данные:

Чтобы просмотреть контактные данные вакансии, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.
Ищешь работу на дому? Подписывайся на Телеграм канал Работа Дома!