Завідувач юридичного сектору - Киев - вакансия 928851

Нова державна служба України

Дата: 07.04.2021

Город: Киев

Сфера деятельности: Юриспруденция

Зарплата: 5950 грн / месяц

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
Освіта.
Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.
Досвід роботи.
Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.
Володіння державною мовою.
Вільне володіння державною мовою.
 
Вимоги до компетентності
Досягнення результатів.
Здатність ідентифікувати суспільно значущу проблему, вирішення якої потребує формування відповідної державної політики та формулювати варіанти її вирішення.
Уміння визначати сильні та слабкі сторони альтернативних варіантів вирішення проблеми, можливості та загрози їх реалізації.
Здатність розробляти та обґрунтовувати рекомендований план дій, визначати критерії/індикатори їх виконання та очікувані результати реалізації.
Відповідальність.
Усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур.
Усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень.
Здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.
Аналітичні здібності.
Здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності.
Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.
Вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.
Стратегічне управління.
Бачення загальної картини та довгострокових цілей.
Здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку.
Рішучість та наполегливість у впровадженні змін.
Залучення впливових сторін.
Оцінка ефективності на корегування планів.
Знання законодавства.
Знання:
Конституції України;
Закону України “Про державну службу”;
Закону України “Про запобігання корупції”.
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ).
Знання:
Цивільний кодекс України; Господарський кодекс України; Кодекс України про адміністративні правопорушення; Кодекс адміністративного судочинства України; Господарський процесуальний кодекс України; Цивільний процесуальний кодекс України.
Основоположні поняття Кодексу законів про працю України, Бюджетного кодексу України.
Закону України «Про благоустрій населених пунктів».
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».
Закону України «Про захист прав споживачів».
Закону України «Про транспорт».
«Правила благоустрою міста Києва».
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
Закону України «Про місцеві державні адміністрації».
Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ».
Закону України «Про інформацію».
Закону України «Про захист персональних даних».
Закону України «Про публічні закупівлі».
Інші нормативно-правові акти з урахуванням специфіки посадових обов’язків та повноважень Управління.

 
Посадові обов'язки
1.Організовує та забезпечує виконання нормативно-правових актів, інших документів Управління, претензійно-позовну роботу, проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань працівників підрозділів Управління, інформування про законодавство та практику його застосування.
2.Здійснює керівництво діяльністю юридичного сектору.
3.Координує роботу та безпосередньо бере участь у підготовці проєктів розпоряджень Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, наказів та інших документів Управління, що регулюють відносини структурних підрозділів; приводить у відповідність до вимог чинного законодавства проєкти наказів, інших документів, що подаються на підпис начальникові Управління.
4.Розглядає скарги, заяви, звернення громадян, запити народних депутатів України, готує відповіді на листи, запити, звернення тощо, що стосуються питань освіти Деснянського району.
5.Представляє у встановленому законодавством порядку інтереси Управління в судах всіх юрисдикцій, інших органах, підприємствах, установах, організаціях, незалежно від підпорядкування, під час розгляду правових питань і спорів; дає правову оцінку претензіям, що пред’явлені Управлінню у зв’язку з порушенням його прав та інтересів, а також сприяє своєчасному вжиттю заходів за поданнями прокуратури, ухвалами та рішеннями суду, інших документів правоохоронних і контролюючих органів.
6.Бере участь у засіданнях, нарадах, семінарах, що проводяться в Управлінні щодо правильного застосування нормативно-правових актів.
. Надає правову допомогу працівникам Управління, з питань, що стосуються трудового законодавства, соціального захисту, тощо.
8.Надає пропозиції начальникові Управління стосовно удосконалення роботи Управління; бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни.
9.Організовує облік і зберігання законодавчих та інших нормативних актів з використанням сучасних технічних засобів, здійснює їх систематичність.
10.Виконує інші доручення керівництва та Управління.
11.Розробляє положення, посадові інструкції державних службовців юридичного сектору.

 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
Безстроково (для осіб, які досягли 65-річного віку, призначення здійснюється строком на один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно).
 
Умови оплати праці
Посадовий оклад – 5950 грн.
Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».
Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 
Термін подачі заявок: 2021-04-12
Контактные данные:

Чтобы просмотреть контактные данные вакансии, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.
Ищете удаленную работу? Множество вакансий и возможность размещения резюме на сайте Работа Дома!